39-300 Mielec, Ul. Wojska Polskiego 3, Tel. 017 7881702, 017 7881704, Fax  017 7881703


Zakup technologii łączenia i montażu struktur z wybranych stopów wytwarzanych metodą obróbki skrawaniem.

Głównym celem projektu jest nabycie przez firmę WS KOOPERACJA „PZL-MIELEC” Sp. z o.o. licencji na technologię łączenia i montażu struktur z wybranych stopów wytwarzanych metodą obróbki skrawaniem. Oczekiwanym rezultatem przedsięwzięcia będzie zwiększenie udziału w strukturze przychodów firmy generowanego przez sprzedaż usług dla sektora lotniczego.

Wartość projektu to 1 221 390,00 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich: 595 800,00 PLN.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu ARP S.A. – Sieć otwartych innowacji, Działanie 2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020: Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii.Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy na dostawę 5-osiwego centrum obróbczego.
W wyniku przeprowadzonej oceny spełnienia kryteriów ustalono, że wybrana oferta odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu oraz specyfikacji.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Firmy :
DEMATEC POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Rudolfa Diesla 15,
32-005 Niepołomice k/Krakowa.


WS KOOPERACJA PZL-MIELEC SP. Z O.O. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wg Osi priorytetowej RPPK.01.00.00-1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka,

Tytuł projektu: Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy WS Kooperacja poprzez inwestycje w innowacyjne technologie.

Realizowana inwestycja polegać będzie na:

Zakupie automatu tokarskiego wyposażonego w: wrzeciono i przeciwwrzeciono przechwytujące, dodatkową osią Y o następujących parametrach technicznych: przestrzeń robocza min. Średnica nad łożem (mm) 675, min.średnica toczenia (mm) 380, wrzeciono min. prędkość obrotowa (obr/min) 5.000, głowica rewolwerowa liczba stacji narzędziowych 12 , prędkość posuwu: min. posuw szybki oś X (m/min) 30, min. posuw szybki oś Z (m/min) 33, min. posuw szybki oś Y (m/min) 21, min. posuw szybki oś C (Obr/min) 555.

Zakupie oprogramowania CAM przeznaczonym do projektowania i symulacji obróbki skrawaniem na komputerach osobistych (PC) tworzącym w krótkim czasie zoptymalizowane programy dla obrabiarek CNC (tokarek z przechwytem i frezarek z czwartą osią), pracujący pod kontrolą systemów operacyjnych WINDOWS98/98SE,Me/NT/2000 oraz XP/2000.

Firma YAMAZAKI MAZAK CENTRAL EUROPE S.R.O. przy udziale firmy METAL TEAM Sp.z o.o. S.K. została wybrana dostawcą automatu tokarskiego w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wg Osi priorytetowej RPPK.01.00.00-1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka.
Firma AXIS S.C. została wybrana dostawcą oprogramowania CAM w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wg Osi priorytetowej RPPK.01.00.00-1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka.
Firma zrealizowała projekt w ramach osi priorytetowych I - VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 - wersja refundacja

Tytuł projektu:
"Modernizacja przedsiębiorstwa poprzez zakup środków trwałych wprowadzajacych innowacje procesowo-produktowe".

W ramach którego zakupiono:

  • Automat tokarski QTN 200 U 1000 , firmy MAZAK
     

     
  • Centrum Frezarskie VCN 510 C II, firmy MAZAK
     

Wartość otrzymanego wsparcia to kwota 491 777,28 PLN.


 Copyright © 2008 by WS Kooperacja